Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Henk of Bianca is het
niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten
en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Bakker-Online op enigerlei
wijze te verspreiden.

Disclaimer
Bakker-Online besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit
van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. .
Bakker-Online is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden,
problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie
via internet alsmede technische storingen.

 
     
 
Ga terug naar de website >>>

 
     
   

Bakker-Online